jednicky-mssssn@msn.com

EPR systmy

ALTUS VARIO

Váš systém Altus VARIO® může růst spolu s firmou bez problémů.

Altus VARIO je podnikový software kategorie "all-in-one ERP / CRM systém" určený ke zpracování veškerých firemních agend. Jinými slovy můžete s jeho pomocí řešit tyto aktivity: práce s klienty (adresář, deník aktivit), nákup a prodej zboží a služeb (sklady, zakázky, objednávky, fakturace, prodejna), zakázkovou výrobu, vedení účetnictví a daňové evidence, personalistiky a mezd, evidence majetku a další. Nemusíte se obávat přílišné složitosti, systém je tvořen moduly a ty, které váš podnik nepotřebuje, si nepořídíte.

Přínosy software Altus VARIO®

  • Kompletní řešení pro řízení firem
  • Vysoký výkon (100 uživatelů souběžně)
  • Spolehlivost, certifikace ISO 9001
  • Pravidelné aktualizace, legislativa ČR/EU
  • Kompatibilní s Microsoft Office
  • Nadstavby a oborová řešení
Altus Vario

Kompletní řešení

Altus VARIO je komplexní ekonomický software (chcete-li all-in-one ERP systém). Moduly systému Altus VARIO řeší všechny potřebné firemní agendy (obchodní, ekonomické a personální). Nemusíte složitě propojovat různorodá řešení. Uživatelé pracují v jednotném prostředí s ucelenými daty. Zjednodušuje a zlevňuje se údržba.

Vysoký výkon

Nemusíte nutně využít plnou kapacitu systému, ale vždy se vyplatí mít rezervu. Pro malé firmy, které nevyužijí plný objem dat, jsou určeny cenově zvýhodněné kategorie.

Spolehlivost

Při vývoji klademe důraz na spolehlivost software. Implementace našich systémů se řídí ověřenými postupy orientovanými na maximální kvalitu. Jsme držiteli certifikátu ISO 9001 v oblasti vývoje a implementace software.

Pravidelné aktualizace

Ekonomický software je ovlivňován nejen rychlým vývojem technologií, ale i složitou legislativou. Naši uživatelé mají k dispozici pravidelné aktualizace, které zajišťují shodu dokladů a účetnictví s aktuální legislativou ČR a EU.

Kompatibilní s Microsoft Office

Microsoft Office je nepsaným standardem kancelářských aplikací. Altus VARIO ctí vzhled a způsob ovládání, díky čemuž pracujete ve známém a přívětivém prostředí. Data Varia lze snadno kopírovat, exportovat a importovat pro analýzu a publikování prostřednictvím Office.

Nadstavby a oborová řešení

Zřejmě nejsilnější stránkou Varia je přizpůsobení požadavkům zákazníka. Jedním ze způsobů přizpůsobení jsou nadstavby a doplňky, které řeší specifické požadavky zákazníka nebo oboru. K dispozici je celá řada nadstaveb nejen od výrobce, ale také od nezávislých dodavatelů.

 

Altus Vario

 

Mapa dostupnosti schzek
Vizitky ZDARMA pi realizaci internetovho obchodu
Novinky
Aktuality